VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 

Za každých 100 Kč, které utratíte při nákupu na eshopu získáte 1 kredit. 1 kredit = 1 Kč.

 

Uvítací dárek 50 kreditů = 50 Kč

 • Registrujte se a na váš účet Vám připíšeme 50 kreditů = 50 Kč.

 

Dárek 100 kreditů = 100 Kč k vašemu svátku

 • V den vašeho svátku získáváte od nás dárek v podobě 100 kreditů = 100 Kč. 

 

Stačí být registrován na našem eshopu a při provádění platby zadáte počet kreditů, které chcete uplatnit. Objednávka se o výši kreditů = Kč zlevní.

 

Pravidla: 

 • kredity lze použít pouze na slevu ze zboží a nelze je převádět na finanční hotovost,

 • stav kreditů můžete sledovat po přihlášení na svém uživatelském účtu,

 • kredity mají platnost 12 měsíců od jejich obdržení,

 • hodnota objednávky musí být alespoň 300 Kč, aby bylo možné kredity využít.

 • kredity je možné uplatnit maximálně 50% z celkové hodnoty objednávky

 

Nakupuj více a získej větší slevy!

 

 

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
 

I. VZNIK ČLENSTVÍ 

 • Členem věrnostního programu se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství a provede řádnou registraci do Věrnostního programu. Členem Věrnostního programu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Registrací do Věrnostního programu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly Věrnostního programu. 
 • Registrace do Věrnostního programu se provádí on-line. Člen Věrnostního programu je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně. Člen Věrnostního programu je povinen při registraci do Věrnostního programu a při aktualizaci údajů uvádět pravdivé údaje. Členství ve Věrnostním programu je nepřevoditelné.

 

II. ČERPÁNÍ VÝHOD 

 • Členové Věrnostního programu jsou odměňováni podle výše kreditů, nasbíraných u společnosti Sanovia, a.s. zejména za realizované nákupy. Odměny společnost Sanovia, a.s. poskytuje ve formě slevy v Kč na nákup, a to podle množství získaných kreditů. Společnost Sanovia, a.s. si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit.

 

III. ZÁNIK ČLENSTVÍ 

Členství ve Věrnostním programu zaniká z těchto důvodů:

 • člen Věrnostního programu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů,
 • člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly Věrnostního programu,
 • na žádost člena Věrnostního programu,
 • člen Věrnostního programu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 • z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena klubu).


Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím ve Věrnostního programu.

 

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zájemce o členství ve Věrnostním programu svou registrací na eshop.mojelekarna.cz uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních údajů uvedených v rámci registrace (zejména v rozsahu pohlaví, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), jakož i dalších osobních údajů případně získaných v souvislosti s členstvím ve Věrnostním programu (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti Sanovia, akciová společnost, se sídlem Ostrava - Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ 716 00, IČO 28570481, zapsaná pod 4102 B, Krajský soud v Ostravě s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je uveden v rámci dokumentu „Ochrana osobních údajů“.
 • Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace účasti ve Věrnostním programu s tím, že v rámci Věrnostního programu jsou mimo jiné poskytovány výhody a zasílána obchodní sdělení. Souhlas se poskytuje na dobu trvání členství ve Věrnostním programu. Souhlas lze kdykoliv odvolat – vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů nelze realizovat členství ve Věrnostním programu, odvoláním souhlasu členství ve Věrnostním programu zaniká. Další podmínky zpracování osobních údajů včetně práv a povinností subjektu údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, přičemž subjekt údajů prohlašuje, že byl s tímto dokumentem seznámen.
 • Subjekt údajů dále prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Společnost Sanovia, a.s. je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci Věrnostního programu, jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen věrnostního programu uděluje registrací do Věrnostního programu.
 • Veškeré odměny v rámci Věrnostního programu nejsou právně vymahatelné. Společnost Sanovia, a.s. si vyhrazuje právo změnit či upravit Pravidla Věrnostního programu. Členové Věrnostního programu budou o těchto změnách informováni. Společnost Sanovia, a.s. připravila Věrnostní program s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit jeho činnost.