ZKONTROLUJTE SI STÁŘÍ CÉV V LÉKÁRNĚ

ZKONTROLUJTE SI STÁŘÍ CÉV V LÉKÁRNĚ

Pouze čtvrtina Čechů má zdravé cévy, zbývajícím 75 % stárnou cévy rychleji než oni sami. Speciálním přístrojem byly již prověřeny cévy u 17,5 tisíců zájemců o vyšetření rizika kardiovaskulárních chorob. Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy, konkrétně na nemoci srdce a cév. Kardiovaskulární choroby jsou příčinou úmrtí až u 50 % populace. Stárnutí cév je spojeno s ukládáním aterosklerotických plátů, snižováním prostupnosti cév a zvyšováním jejich tuhosti. U některých jedinců ale cévy stárnou rychleji, než by odpovídalo jejich kalendářnímu věku. Často je to způsobeno nezdravou stravou, nedostatkem pohybu, kouřením či pitím alkoholu. Čím vyšší má člověk cévní věk, tím vyšší je u něj riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění.

Lékárny Moje lékárna spustili již v roce 2018 projekt Moje stáří zaměřen na aktivní oslovení veřejnosti informováním o nebezpečí kardiovaskulárního rizika a demence a o možnostech prevence a léčby. V rámci zlepšení péče o naše zákazníky jsme rozšířili naše současné poradenské služby v lékárnách Moje lékárna i o možnost posouzení arteriální tuhosti - stáří cév a míry kardiovaskulárního rizika.

I přes přestávku spojenou s pandemií již proběhlo téměř 9 000 konzultací spojených s měřením. Zájem je veliký a napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejvíce konzultací probíhá u zájemců mezi roky 56 – 75 a více se o své zdraví zajímaly ženy, téměř ze ¾.

V rámci našich konzultací je připraven dotazník kardiovaskulárního rizika, kde zjišťujeme významné rizikové faktory, jako jsou věk, pohlaví, genetická zátěž a dále kouřeni, hypertenzi, diabetes, obezitu , nezdravé stravovací zvyklosti a nedostatek fyzické aktivity.

Na závěr stanovíme stáří cév měřením rychlosti aortální pulzní vlny (Pulse Wave Velocity - PWV), která je významným nezávislým biomarkerem pro progresi kardiovaskulárních onemocnění a jeho měření je doporučováno mezinárodními společnostmi kardiologie a hypertenze.

Téměř polovině změřených museli lékárníci doporučit režimová opatření – upravit jídelníček, zvýšit pohyb, přestat kouřit. Dalších 29 % klientů mělo cévní věk výrazně vyšší. Těm byla kromě poradenství o změně životního stylu doporučena návštěva lékaře pro další ověření jejich zdravotního stavu. Našim primárním cílem je identifikovat jedince bez příznaků s přítomností rizikových faktorů, upozornit je na zvýšené kardiovaskulární riziko a doporučit jim vyšetření v ordinaci ošetřujícího lékaře.

Měření stáří cév stejně jako krevního tlaku lze dnes provést jedním přístrojem pomocí jednoduché metody pouze s manžetou na paži. Tato metoda je přitom stejně spolehlivá jako vyšetření katetrem nebo magnetickou rezonancí. Bezplatné vyšetření, které zabere 10 minut, můžete absolvovat ve vybraných lékárnách Moje lékárna.

I když zatím není jasné, zda zlepšení stavu našich cév dokáže přímo zastavit postup demence, bylo prokázáno, že pravidelný pohyb, společenské aktivity a vhodné stravovací návyky dokáží zpomalit pokles poznávacích funkcí (tedy naší paměti, pozornosti, chápání nebo rychlosti přemýšlení). To samé, co má blahodárný vliv na naše srdce, je prospěšné i našemu mozku a snižuje riziko vzniku a rozvinutí demence.

 

JAK ZLEPŠIT KONDICI NAŠEHO MOZKU?

KDY ZAČNE LIDSKÝ MOZEK „STÁRNOUT“?

Stárnutí, které vlastně už není normálním stárnutím, je onemocněním způsobující demenci. U nás se tomu také nesprávně říká stařecká demence. Pokud se však demence vyskytne, nesouvisí to jen se stárnutím, ale znamená to, že člověka postihlo onemocnění způsobující demenci, nejčastěji Alzheimerova choroba. Přestože jsou demence ve stáří častější než u mladých lidí a postihují asi čtvrtinu či až třetinu lidí starších 80 let, stále platí, že většina lidí i v tomto vysokém věku, až tři čtvrtiny, žádnou demenci nemá.

Jaké jsou varovné signály?

Může se jednat o tzv. mírnou kognitivní poruchu – tedy zhoršení paměti, které již člověku nějak vadí a které může být nápadné i jeho okolí. Mírná kognitivní porucha není ještě nemoc a může být způsobena různými faktory: stresem, přepracováním nebo onemocněními, která jsou dobře léčitelná (například deprese). Může ale také představovat vyšší riziko Alzheimerovy choroby. Proto doporučujeme, aby si lidé, kteří si stěžují na poruchy paměti, nechali svou paměť změřit (například v jednotlivých kontaktních místech České alzheimerovské společnosti v rámci projektu Dny paměti) nebo se obrátili na svého lékaře.

Čím lze kondici mozku zlepšovat?

Nejdůležitější pro zachování dobré činnosti mozku je duševní činnost, zejména tvořivá práce nebo dostatek kontaktů s lidmi. Zeptejte se ve Vaší pojišťovně na příspěvek na nákup kognitivních pomůcek schválených Českou Alzheimerovskou společností.

Má na ni vliv například i strava?

Ano, to se ukazuje i v epidemiologických studiích. Kromě toho, že by strava měla být vyvážená, s přiměřeným množstvím živin a příznivou skladbou tuků, jak o tom víme zejména od kardiologů, doporučujeme zejména stravu pestrou a čerstvou. To znamená takovou, která bude obsahovat dostatek vitaminů, antioxidantů a dalších mikroelementů. Ty jsou obsaženy například v čaji, kávě, víně (samozřejmě pouze v přiměřené míře), ale také například kurkumě a podobně.

Co obecně doporučit lidem, kteří chtějí, aby jim to myslelo co nejlépe?

Aby žili dobře, pracovali, zachovávali dobré vztahy s lidmi, byli sami aktivní a pozitivní, vstřícní a laskaví a nenechali se trápit. Aby měli dost pohybu a dobrou zdravou a čerstvou stravu. Pokud se již vyskytne porucha paměti, význam má preparát gingko biloba (ale nikoli všechny preparáty či vývary těchto listů jinanu dvoujlaločného) – vědecké studie potvrdily účinnost preparátu EgB 761. Pokud trpí například vysokým krevním tlakem, je důležité udržovat hladiny tlaku v normě, některé léky navíc mohou výrazně snížit riziko vývoje demence (z tzv. blokátorů kalciových kanálů tento preventivní efekt prokázala studie SYST EUR u nitrendipinu). Pokud se jedná o mírnou kognitivní poruchu, je zapotřebí se obrátit na lékaře (eventuálně po předchozím změření paměti) a léčit to, co je léčitelné, často deprese, kde jsou zejména u starších lidí metodou volby tzv. antidepresiva ze třídy SSRI. I pokud již vznikla kognitivní porucha, syndrom demence, je důležité, aby byly včas nasazeny léky, které rozvoj tohoto syndromu oddálí (jedná se o tzv. kognitiva, která už jsou u nás desítku let k dispozici).

POMŮCKY PRO TRÉNINK PAMĚTI

SADA PRO KOGNITIVNÍ TRÉNINK

Obsahuje úkoly a hry buď pro samostatnou práci lidí s demencí žijících doma, anebo pro práci ve dvojicích či malých skupinách v rámci institucí.

SEŠITY PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A DALŠÍCH KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Sešity různé obtížnosti obsahující deset úkolů, které slouží k procvičování krátkodobé paměti, a také jako inspirace pro další cvičení. Jeden ze způsobů, jak aktivně bojovat s Alzheimerovou chorobou.

Informace o příspěvku na nákup těchto pomůcek žádejte u své zdravotní pojišťovny. 15 14

 

TRÉNUJTE MOZEK, MÁ TO SMYSL

Trénování paměti a dalších mozkových funkcí u seniorů je velmi důležité. Kognitivní (= poznávací) funkce mozku se s přibývajícím věkem zhoršují, dochází k jejich úbytku, a proto je žádoucí tyto funkce nějakým způsobem dlouhodobě trénovat či stimulovat. Ideální formou, jak předejít zhoršování kognitivních funkcí, je prevence. Tedy začít trénovat již v době, kdy žádné problémy s pamětí apod. ještě nepociťujeme. Právě cíleným posílením paměti a ostatních funkcí, případně využitím různých paměťových technik a pomůcek, lze tento stav zvrátit anebo v případě již viditelných kognitivních zhoršení minimálně zajistit, že se tento proces zpomalí či nebude zhoršovat.Co jsou to kognitivní funkce?

Mezi kognitivní neboli poznávací funkce mozku patří paměť, pozornost a koncentrace, rychlost myšlení a porozumění informacím, vyjadřovací funkce a porozumění řeči, exekutivní funkce, prostorová orientace a vnímání.

Jak je možné procvičovat mozek?

Různými způsoby. Pro procvičování konkrétních kognitivních funkcí připravila Česká alzheimerovská společnost pracovní sešity – Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí I-X. Ty jsou rozděleny do pěti okruhů podle toho, jaká kognitivní funkce je převážně procvičována. Jedná se o moduly: krátkodobá paměť, pozornost, zrakově prostorové schopnosti, schopnost plánovat a rozhodovat a řeč a slovní zásoba.

K dispozici jsou dvě varianty obtížnosti, obtížnost 1 pro osoby s počátečním až středním stupněm demence, obtížnost 2 pak pro osoby s počátečním stupněm demence, popřípadě s mírnou kognitivní poruchou. Sešity již nejsou vhodné pro osoby s pokročilým stupněm demence. Dále existuje i Sada pro kognitivní trénink. Všechny inovativní pomůcky jsou k dostání na www.mojelekarna.cz.

UKÁZKOVÝ TRÉNINK

1.       V prvním cvičení se zaměříme na dlouhodobou paměť. Doplňte rčení:

• Kdo jinému jámu kopá...........................................................

• Jablko nepadá.........................................................................

• S chutí do toho.......................................................................

• Vlk se nažral a.........................................................................

• Komu se nelení.......................................................................

• Ráno moudřejší.......................................................................

• Všude chleba...........................................................................

 

2.       A nyní malý test naší krátkodobé paměti. Zkuste si zapamatovat těchto 5 slov. Později se k nim vrátíme.

• strom, pomeranč, brýle, kočka, mašle

 

3.       Zkuste rozluštit tyto přesmyčky týkající se jídla:

• nánab

• harotv

• stotěnivy

• obyrvůk

• zlaneien

• lsatá

• éhcbl

• rnkohaly

• temolea

• btyakárank

 

4.       Co mají tyto slova společného?

• Potkan, páv, pes, poštolka =

• Slunce, pampeliška, metro B, kanárek =

• Kytara, basa, harfa, mandolína =

• Koza, vůl, buvol, zubr =

• Mrkev, řepa, celer, křen =

 

Nyní si zkuste zopakovat z paměti 5 slov, které jste si přečetli ve druhém cvičení.

 

5.       V tomto cvičení, zaměřeném na koncentraci, je Vaším úkolem rozluštit názvy zaměstnání podle číselné šifry.

A = 1, Á = 2, B = 3, C = 4 atd.

A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž

•  25 23 19 15 4 15 29 31 1………………………………………….

• 31 15 29 18 1 28……………………………………………………..

• 19 9 18 1 28……………………………………………………………

• 36 39 6 1 36 1 31 8 19……………………………………………..

 

6.       Nyní zkuste napsat 5 slov, která jste si měli zapamatovat.

 

7.       Vypište u každého slova alespoň 2 významy. Jedná se o tzv. homonyma.

Příklad: čočka – luštěnina NEBO čočka v dalekohledu NEBO čočka v lidském oku

• ohryzek

• rys

• los

• lopatka

• zámek

Pokuste se vymyslet ještě další homonyma.

 

8.        Zkuste logicky přijít na to, které z čísel v řádku je chybně, a opravte ho:

• 31 41 39 49 47 57 55 66

• 2 4 6 9 10 12 14 16 18

• 1 5 7 11 14 17 19 21

 

9.       Záměnou jednoho písmene ve slově dostanete slovo jiné:

• fábor

• pranice

• klín

• mouka

• kosa

• sraz

10.   Další tipy na trénování kognitivních funkcí.

 

• Vymyslete slova na konkrétní písmeno a konkrétní téma. Příklad: jména na písmeno A – Alena, Aneta, Adam, Alois, Andrea…

• Zkuste napsat od všech písmen abecedy slova k jednomu tématu. Příklad: ovoce – Ananas, Bluma, Citron, Datle… Dalšími možnými tématy jsou zelenina, zvířata, koření, názvy filmů nebo knih atd.

• Vymyslete slova, která začínají a končí na konkrétní písmena. Využít lze například jména v kalendáři. Pokud má tedy ten den svátek Pavel, tak vymyslet slova, která začínají na P a končí na L – plevel, postel, pytel...

• Vymyslete slova s různými koncovkami jako -AVA, -ICE, -TON, -ÍK atd.

• Vymyslete slova s různými začátky jako PARA-, POLO-, KOLO-, SAMO- atd.

• Vymyslete slova, která mají uvnitř společnou skupinu písmen, jako například -KOL-, -LOU-, -TAV- , -CHOV- atd.


Související produkty