Během trvání klinické studie nebyl nikdo ve společné domácnosti infikován-VIROSTOP účinně chrání před Covid-19

Během trvání klinické studie nebyl nikdo ve společné domácnosti infikován-VIROSTOP  účinně chrání před Covid-19

Praha, listopad – Na celém světě zemřelo na Covid-19 více než 5 milionů lidí. Pandemie se na podzim nezastaví. Současná vlna způsobuje největší problémy v Evropě, kde denně přibývají statisíce případů, zejména kvůli nakažlivější variantě delta. V této době prestižní americký vědecký časopis Journal of Community Medicine and Public Health Reportszveřejnil studii, která testy potvrdila ochranný a preventivní účinek ústních a nosních sprejů VIROSTOP.

Při preventivním užívání se nikdo nenakazil


V období od 15. ledna do 31. května 2021 proběhla mezinárodní klinická studie organizovaná švýcarskou
společností Herb-pharma AG. Studie zahrnovala 189 účastníků, kteří po dobu dvou týdnů sdíleli domácnost se
subjekty pozitivně testovanými na Covid-19. Ze 189 účastníků užívalo 111 subjektů přípravek VIROSTOP a druhá
skupina 78 subjektů přípravek VIROSTOP neužívala.

Všichni účastníci byli na začátku studie testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 pomocí PCR, poté byly u každého
účastníka každé dva dny po dobu 15 dnů kontrolovány příznaky. Na konci klinické studie byl každý účastník znovu
testován pomocí PCR testu na SARS-CoV-2 a testu na specifické protilátky proti SARS-CoV-2.
Během období studie během třetí vlny pandemie, kdy v populaci cirkulovalo mnoho variant SARS-CoV-2, se u
účastníků, kteří používali VIROSTOP, nevyskytl žádný PCR pozitivní případ (0 % PCR pozitivity, tj. nikdo nebyl
infikován Covid-19). Naproti tomu ve druhé skupině účastníků, kteří ve stejném období nepoužívali přípravek
VIROSTOP, vykazovalo pozitivitu PCR téměř 8 % účastníků. Tyto výsledky ukazují, že ochranný a preventivní
účinek přípravků VIROSTOP proti Covid-19 je významný. „Díky svému přírodnímu složení, nulovým
kontraindikacím a možnosti podávat jej od tří let věku je VIROSTOP dostupný široké veřejnosti. V podzimním a
zimním období, kdy se pandemie covid-19 opět zvedne, ji lze použít spolu s očkováním a dodržováním
protipandemických opatření, je to ideální řešení, jak snížit počet nových infekcí," říká Dr. Emilie Niedobová,
ředitelka Oblastní nemocnice v Kolíně nad Rýnem.


VIROSTOP má také pozitivní vliv na imunitu

Ve skupině uživatelů přípravku VIROSTOP byly zjištěny pozitivní výsledky také v oblasti vývoje imunologické
ochrany. Přestože pozitivita PCR byla u uživatelů přípravku VIROSTOP 0 %, specifická imunita (-IgG protilátky proti
SARS-CoV-2) se vyvinula u 3krát více případů než u kontrolní skupiny, která přípravek VIROSTOP nepoužívala.
Na základě toho, přestože virus nebyl u těchto účastníků detekovatelný pomocí PCR testu, se u uživatelů
přípravku VIROSTOP vyvinula výrazně lepší imunitní odpověď. Lze tedy předpokládat, že přípravek VIROSTOP
snížil množství viru u účastníků do té míry, že již nebyl detekovatelný pomocí PCR, ale že imunitní systém virus
rozpoznal a vytvořil proti němu specifickou protilátku, která bude mít pro pacienta ochranný účinek v budoucnu
v případě další infekce přípravkem Covid-19.
Klinická studie a předchozí testy in vitro potvrzují, že používání sprejů VIROSTOP má přínos nejen z hlediska
prevence a zmírnění příznaků nemoci Covid-19, ale také při vytváření vlastních protilátek pacienta. Na základě
těchto zjištění se předpokládá, že pacient bude v budoucnu chráněn.
Profesor James Kingsland z University of Central Lancashire k nové studii dodal: „V první řadě bych doporučil, aby
se každý, kdo má nárok na očkování, nechal očkovat, abychom tuto pandemii zvládli. Výsledky této a předchozích
in vitro studií s přípravkem VIROSTOP však naznačují, že tyto nosní a ústní spreje mohou být prospěšné jak pro
ochranu před infekcí, tak pro zmírnění příznaků u nakažených. Zdůrazňuji, že používání přípravku VIROSTOP by
mělo být považováno za doplňkové preventivní opatření spolu s pravidelným mytím rukou, nošením roušek v
přeplněných vnitřních prostorách, pravidelným testováním a pokud možno udržováním sociálního odstupu.
Zranitelnějším lidem může také dodat trochu více sebedůvěry k tomu, aby opustili své domovy, navázali kontakt
se svými blízkými a dali jim podnět k vyhledání lékařské pomoci v případě jiných zdravotních problémů, se kterými
dosud váhali."


Útočí také chřipka

Současné epidemiologické a klinické zkušenosti s pandemií Covid-19 předpovídají, že světová populace bude v
určitém období roku čelit nejméně dvěma respiračním virovým infekcím: SARS-CoV-2 a chřipce. Překrytí těchto
dvou epidemických křivek je „dvojčetná epidemie“. To představuje novou výzvu pro zdravotnický systém a
epidemiology. Proto budou v budoucnu hrát velmi důležitou roli bylinné prostředky, které se používají již po
staletí a které mohou tyto viry potlačovat. V tkáňových kulturách in vitro mají testované extrakty z cistu
krétského, echinacey purpurové a šalvěje muškátové, které jsou součástí přípravku VIROSTOP, významnou
inhibiční aktivitu proti virům sezónní chřipky A (H1N1, H3N2) a B a také proti viru SARS-CoV-2.
Sprej VIROSTOP, který obsahuje účinný extrakt z rostliny cist krétský s vysokým obsahem polyfenolů, patří mezi
volně prodejné zdravotnické prostředky. Od roku 2011 bylo prodáno více než 2 miliony balení ústních a nosních
léčivých přípravků. Jsou vhodné pro děti od 3 let a díky svému přírodnímu složení je lze kombinovat s jinými
léčivy.


O společnosti

Skupina Herb-Pharma, která působí od 90. let, je holdingovou společností, do níž patří několik společností.
Mateřská společnost Herb-pharma AG sídlí v Curychu ve Švýcarsku. Vyrábí léčiva, doplňky stravy, zdravotnické
prostředky a kosmetiku. Společnost Herb-pharma AG se zaměřuje na výrobu přírodních a biotechnologických
produktů. Provozuje vlastní vývojové a výrobní závody s týmem vědců, biologů, lékařů, farmaceutů a chemiků.

Prof. James Kingsland
Je uznávaným lékařem primární péče. Je čestným klinickým profesorem na University of Central Lancashire. Má
rozsáhlé zkušenosti v oblasti všeobecné praxe, lékařského vzdělávání a zdravotní politiky. Je spolutvůrcem
nového modelu péče The Primary Care Home, jehož principy využila NHS England v rámci Dlouhodobého plánu
NHS k vytvoření celostátního pokrytí sítěmi primární péče.

Emilie Niedobová, MD
Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během své odborné praxe se vypracovala ze
sekundární lékařky interního oddělení na primářku interního oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s., kde
pracuje již více než 30 let. MUDr. Niedobová absolvovala také stáž na gastroenterologickém oddělení WRAMC
ve Washingtonu a několik let učila na Střední zdravotnické škole v Kolíně.


Související produkty